Gradonačelnik prijatelj Roma – Nagrađeni gradonačelnici iz zemalja zapadnog Balkana i Turske

Kampanja pod nazivom „ Gradonačelnik prijatelj Roma “, pokrenuta u okviru projekta Zajednička inicijativa za jačanje Romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“.  Projekat finansira Evropska unija, a provode Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ i Roma Active Albania, je 05.03.2018. zvanično zatvorena.

Kampanja „Gradonačelnik, prijatelj Roma“

Osnovni cilj kampanje, koja je trajala od 24. januara do 5. februara, je da ojača dijalog između opština i Romske zajednice, te da se istaknu pozitivni primjeri saradnje.

Članovi komisije zadužene za ocjenu pristiglih aplikacija su 30.03.2018. izvršili bodovanje aplikacija pristiglih u odgovarajućem roku. Ukupan broj aplikacija odnosno gradova/opština koji su učestvovale u kampanji i blagovremeno poslali prijave jeste 9 (devet).

Kampanja “Gradonačelnik, prijatelj Roma” na nivou Bosne i Hercegovine

Komisija imenovana Odlukom br. 167-1-I/18 a koju čine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i izvršni direktor Udruženja građana „Otaharin“ su nakon detaljnog uvida u aplikacije koje su gradonačelnici/načelnici devet opština poslali zajedno sa pratećom dokumentacijom, ocijenili aplikacije.

Nakon analize aplikacija, članovi komisije za izbor aplikacija su jednoglasno donijeli odluku da je pobjednik kampanje „Gradonačelnik – prijatelj Roma“, Mićo Mićić, gradonačelnik Grada Bijeljina sa osvojenih maksimalnih 30 bodova.

Dodjele nagrada za “Gradonačelnik prijatelj Roma” u Evropskom parlamentu

U organizaciji Roma Active AlbaniaEuropean Roma Grassroots Organizations (ERGO) Network  organizovana je podjela nagrada za pobjednike kampanje. Dodjela je organizovana u Evropskom parlamentu, a nagradu je dobilo 8 gradnačelnika od 49 gradova/opština koje su uzele učešće u kampanji. Svi učesnici su iz država Zapadnog Balkana i Turske.

Dobitnici nagrada po državama (opštinama/gradovima) su:

Erion Veliaj, Gradonačelnik Tirane, Albanija
Mićo Mićić, Gradonačelnik Bijeljine, Bosna i Hercegovina
Blagoj Bochvarski, Gradonačelnik Štipa, Makedonija
Burim Berisha, Gradonačelnik Fushë Kosova, Kosovo
Snežana Matijević, Gradonačelnica Tivta, Crna Gora
Latinka Vasiljković, Gradonačelnica Odžaka, Srbija
Osman Genç, Gradonačelnik Canika, Turska
Hayri İnönü, Gradonačelnik Sislija, Turska

Diskusija i zaključci poslije dodjele nagrade “Gradonačelnik prijatelj Roma”

Nakon ceremonije dodjele nagrada, svi učesnici su bili pozvani na diskusiju uz ručak. Gospođa Gabriela Hrabanova, direktor ERGO mreže, pozvala je učesnike da se angažuju i otvore za izazove sa kojima se suočavaju i razmišljaju o tome kako mogu da rade zajedno kako bi pronašli rješenja. Nagradu su pratile diskusije o položaju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj. U diskusiji su učestvovali skoro svi učesnici dodjele nagrade.

Glavno pitanje koje so provlačilo kroz diskusiju bilo je: kako učesnici mogu prevazići specifične izazove sa kojima se suočavaju na svojim pozicijama i kako oni vide razvoj pozicioniranja romske agende zemalja proširenja u programskom periodu EU 2020. godine.

By | 2018-04-13T15:52:17+00:00 April 13th, 2018|Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares