Obilježen Međunarodni dan borbe protiv rasizma

Danas je u Bijeljini kao i u još šest gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore obilježen Međunardni dan borbe protiv rasizma. Ulična šetnja je samo jedna od aktivnosti koja se dešava u sklopu Mjesec dana ženskog romskog aktivizma. Ovom akcijom želimo da skrenemo pažnju na probleme sa kojim se susreću romske žene.

 

 

 

 

 

21. mart se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv rasizma.  Dan su ustanovile Ujedinjene nacije 1966. godine. Ovim danom se obilježava sjećanje na događaje koji su se odigrali 21. marta 1960. Tada je, u Šarpvilu, u Južnoj Africi, policija ubila 69 ljudi koji su mirno protestovali protiv zakona aparthejda o ispravama.

Borba protiv rasizma svuda, svaki dan, čitave godine“,

Međnarodni dan borbe protiv rasizma

 

 

 

 

 

U istoriji rasizam je imao i institucionalnu formu, nastajao je u miješanim sredinama gde je sprovođena rasna segregacija i rasna diskriminacija. A najpoznatiji su primeri neki od dijelova SAD i Južna Afrika.

U borbi protiv rasizma uključeni su mnogi pokreti, organizacije, pojedinci, pa su se vremenom razvile i političke orijentacije suprotne rasizmu. Liga naroda je jedna od međunarodnih organizacija koja se bavi mnogim gorućim pitanjima društva. To je ujedno i prva organizacija koja je predložila program za eliminisanje rasizma.

Međunarodni dan borbe protiv rasizma

Međunarodni dan borbe protiv rasizma

 

 

 

 

 

U modernom društvu rasizam se smatra nespojivim sa načelima liberalne demokratije. Zbog toga je institucionalni rasizam gotovo potpuno odbačen.  To, svakako, ne znači da rasistička verovanja još uvijek nisu prisutna u svetu. Zato se svake godine podsjećamo da svako ljudsko biće treba i mora da živi u zemlji gdje će ljudima da se sudi ne na osnovu boje kože, već na osnovu njihovog karaktera“.

Međunarodni dan borbe protiv rasizma

Međunarodni dan borbe protiv rasizma

 

 

 

 

 

Aktivnost mjesec dana ženskog romskog aktivizma se sprovodi u sklopu projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II“. Projekat je finansiran od strane Austrian Development Cooperation Austria a provodi ga CARE International u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama.

By | 2018-03-22T13:55:54+00:00 Mart 21st, 2018|Aktivnosti, Pocetna, Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares