Jačanje socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama

Predstavljeni rezultati projekta „Bolja podrška pružalaca socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama“

U ponedjeljak, 30.4.2018. godine,  u hotelu “Drina” Bijeljina, održana je pres konferencija i sastanak sve tri radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta (Bijeljina, Živinice i Brčko distrikt). Ovaj događaj je organizovan u cilju predstavljanja rezultata projekta „Bolja podrška pružalaca socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama“. Projekat  je realizovan u periodu februar 2017 – februar 2018. i najave nastavka saradnje sa Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz novi projekat u okviru SoRi programa, „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“, koji će biti realizovan u periodu april 2018 – maj 2019.

Glavni ciljevi projekata su:

 1. Jačanje saradnje između lokalnih institucija i NVO sektora i dalje razvijanje kroz promociju multidisciplinarnog pristupa;
 2. Uspostavljanje Info tačke za povratnike i promovisanje u zajednicama;
 3. Poboljšanje neposredne pomoći i podrške djeci koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu i njihovim porodicama;
 4. Podizanje svijesti ciljne grupe o njihovim društvenim, ljudskim i drugim zakonskim pravima, sa posebnim naglaskom na mogući veliki broj povratnika izazvanih migracionom krizom i promocija romske kulture široj javnosti.

 

Nakon što su medijima predstavljeni rezultati i najavljen početak novog projekta, održan je sastanak radnih grupa na kojem su koordinatorke predstavile, svaka za svoju Radnu grupu,  Godišnji izvještaj rada Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta za 2017. i plan aktivnosti za 2018. godinu.  Rezultati rada u 2017. godini govore u prilog  činjenici da su radne grupe odgovorile zahtjevima koji su pred njih postavljeni. Godina je obilovala aktivnostima i sa pravom se može konstatovati da je ovo najuspješnija godina do sada. Realizovano je puno aktivnosti, uvedeno puno novina i riješeno dosta slučajeva. Saradnja među institucijama i članovima radnih grupa bila je na zadovoljavajućem nivou.

pružaoci socijalnih usluga

Planirane aktivnosti za 2018. godinu su:

 1. Rad na edukaciji članova radnih grupa (obuke, studijske posjete);
 2. Intenziviranje rada na konkretnim slučajevima;
 3. Rad na popularizaciji i transparentnosti rada radnih grupa;
 4. Rad na popularizaciji Protokola o zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju u Bijeljini i Živinicama / Izrada Protokola u Brčko Distriktu;
 5. Rad na preveniranju odlaska porodica sa djecom na traženje azila u zemlje Zapadne Evrope i na zbrinjavanju povratnika;
 6. Rad na inteziviranju i uvođenju novih usluga u domenu zbrinjavanja djece u riziku,
 7. Nastavak saradnje sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Rad radnih grupa od njihovog nastanka podržava Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kroz projekte koje realizuje Udružđenje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“.

Nakon pres konferencije i sastanka, organizovan je ručak za sve učesnike.

By | 2018-05-03T14:55:28+00:00 Maj 3rd, 2018|Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares