Potpisan Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece u općini Živinice

U ponedjeljak, 2.4.2018, u 10:00 časova, zvanično je potpisan Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece u općini Živinice, u prostorijama Općine Živinice.

Nakon zvaničnog potpisivanja održana je pres konferencija na kojoj je Said Čerkezović, član Radne grupe za reviziju Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece ispred Općine, dao izjavu. Prvi Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece je potpisan 2014. godine na kantonalnom nivou. Nakon toga, početkom 2017, Radna grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta pokrenula inicijativu za njegovu reviziju i spuštanje na lokalni nivo. U septembru je održan inicijalni sastanak, nakon čega je formirana Radna grupa za reviziju Protokola od strane načelnika i imenovani su njeni članovi. Na reviziji je rađeno u periodu oktobar 2017 – februar 2018.

Potreba za revizijom ovog dokumenta uočena je na sastancima Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta. Kroz primjenu u praksi je uočeno da Protokol ne daje rezultate, da nije primjenljiv u praksi i da nije u skladu sa novim zakonima (zaduženja i nadležnosti institucija). Takođe, problem je predstavljalo i to što većina zaposlenih u instucijama/organizacijama nije upućena u postojanje ovog dokumenta i njegov sadržaj.

Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece

 Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece

 

 

 

 

 

Radnu grupu za reviziju Protokola su činili predstavnici sljedećih institucija/organizacija koje su ujedno i potpisnice Protokola:

  1. Općina Živinice,
  2. JU Centar za socijalni rad Živinice,
  3. Policijska uprava Živinice,
  4. JZU Dom zdravlja Živinice,
  5. JU „Mješovita srednja škola“ Živinice,
  6. JU „Gimnazija“ Živinice,
  7. Aktiv direktora osnovnih škola Živinice,
  8. Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin” Bijeljina,
  9. Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla.

Pored redovnih članova, angažovani su i eksperti zaduženi za izradu dokumenta –  Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja „Zemlja djece“ i Predrag Stanišić, pravnik u UG „Otaharin“.

Donatori i partneri zaslužni za funkcionisanje Radne grupe

Sredstva za reviziju Protokola o saradnji i postupanju nadležnih subjekata na zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju na području grada Bijeljina obezbijeđena su kroz projekat „Bolja podrška pružalaca socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama“ koji provodi Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz regionalni SoRi projekat.

Plan za 2018. godinu je promocija Protokola i edukacija operativaca iz institucija koji su direktno uključeni u rad na terenu.

By | 2018-04-03T10:33:12+00:00 April 3rd, 2018|Pocetna, Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares