Protokol o saradnji i pristupu nadležnih subjekata na zaštiti djece

Potpisan revidirani Protokol o saradnji i postupanju nadležnih subjekata na zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju na području grada Bijeljina.

U utorak, 20.2.2018, u 11:00 časova, zvanično je potpisan revidirani Protokol o saradnji i postupanju nadležnih subjekata na zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju na području Grada Bijeljina, u Gradskoj upravi.

 

Nakon zvaničnog potpisivanja održana je pres konferencija u kojoj su učešće uzeli potpisnici Protokola:

1. Mićo Mićić, gradonačelnik Grada Bijeljina,
2. Milorad Sofrenić, direktor Centra za socijalni rad Bijeljina,
3. Stjepan Terzić, načelnik Sektora policije Policijske uprave Bijeljina,
4. Dragan Joković, izvršni direktor UG „Otaharin“.

Izjavu za medije je dala i Tatjana Junuzagić, nacionalna koordinatorka za BiH regionalnog projekta SoRi/GIZ ispred Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ.

 

Prvi Protokol je potpisan 2012. godine, nakon čega je, početkom 2017, Radna grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta pokrenula inicijativu za njegovu reviziju. U skladu sa inicijativom Radne grupe, na reviziji je rađeno u periodu septembar-decembar 2017.

Potreba za revizijom ovog dokumenta uočena je na sastancima Radne grupe. Kroz primjenu u praksi je uočeno da Protokol ne daje rezultate, da nije primjenljiv u praksi i da nije u skladu sa novim zakonima (zaduženja i nadležnosti institucija). Takođe, problem je predstavljalo i to što većina zaposlenih u instucijama/organizacijama nije upućena u postojanje ovog dokumenta i njegov sadržaj.

Radnu grupu za reviziju Protokola su činili:

1. Ljubica Mlađenović, Gradska uprava Bijeljina,
2. Slavica Kovrlija, Centar za socijalni rad Bijeljina,
3. Željko Vidović, Policijska uprava Bijeljina,
4. Dragan Joković, UG „Otaharin“ Bijeljina.

Pored redovnih članova, angažovani su i eksperti zaduženi za izradu dokumenta – Predrag Stanišić, pravnik u UG „Otaharin“, i dr Dimitrije Ćeranić, docent na Pravnom fakultetu Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Sredstva za reviziju Protokola o saradnji i postupanju nadležnih subjekata na zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju na području grada Bijeljina obezbijeđena su kroz projekat „Bolja podrška pružalaca socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama“ koji provodi Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz regionalni SoRi projekat.

Plan za narednu godinu je promocija Protokola i edukacija operativaca iz institucija koji su direktno uključeni u rad na terenu.

By | 2018-02-21T10:08:06+00:00 Februar 21st, 2018|Aktivnosti, Novosti, Pocetna, Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares