Prvi plastenički proizvodi i nagrada za Gradonačelnika

Plastenički proizvodi u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje žena kroz plasteničku proizvodnju” postepeno izlaze na tržište.

Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena kroz plasteničku proizvodnju, UG „Otaharin“ u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) doprinosi smanjenju siromaštva i socijalnoj inkluziji. Krajnji rezultat ulaganja u razvoj plastenika jesu plastenički proizvodi.

Sadnja rasade obavljena je u drugoj polovini februra. U tom periodu, zasađeno je oko 3000 kultura zelene salate na površini od 200m kvadratnih. Blitva i luk su zauzeli drugi dio plastenika.

Važno je reći da je proizvodnja bila u skladu sa biološkim standardima. Takođe, nikakve hemijske supstance nisu korištene kao suplement u razvoju biljaka.

Sadnja na foliji, navodnjavanje sistemom “kap po kap”, kao i automatizovani sistem otvaranja i zatvaranja krovne konstrukcije i bočnih strana doprinijeli su kvalitetnom razvoju biljaka. Nakon rezanje salate i cupanja mladog luka i blitve, pristupice se pripremanju zemljišta za naredne kulture, sadnju paprike i paradajza.

Plastenički proizvodi

Prvi plastenički proizvod kao nagrada Gradonačelniku.

Veliku ulogu u realizaciji ovog projekta imao je i Grad Bijeljina na čelu sa Gradonačelnikom Mićom Mićićem. Podrškom radu našeg Udruženja, ali i podrškom rješavanju romskih pitanja, Gradonačelnik je dobio nagradu “Gradonačelnik, prijatelj Roma” u Evropskom parlamentu.

Pored toga, Gradonačelnik je juče dobio i prvi proizvod iz našeg plastenika u znak zahvalnosti za podršku našem radu i podršku rješavanju romskih pitanja u našem Gradu.

Plastenički proizvodi

Plastenički proizvodi

 

By | 2018-04-17T14:23:02+00:00 April 17th, 2018|Nekategorisano, Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares