Samit mladih u okviru projekta „Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju“

Juče je u Sarajevu održan prvi Samit mladih u okviru projekta „Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju“. Samitu su prisustvovali mladi inicijatori koji su prenijeli iskustva i rezultate koje su postigli prilikom implementacije inicijativa. Pored njih, predstavnici partnerskih organizacija – CARE International, CARITAS, Udruženje žena „Romkinja“, Romani ćej – Romska djevojka, Bolja budućnost, kao i zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno.

Gospodin Khaldoun Sinno uručio je mladima  simbolične vaučere od po 500 eura. To će im pomoći pri realizaciji novih inicijativa u svojim gradovima – Tuzli, Bijeljini, Prnjavoru, Vitezu i  Travniku. Inicijative će, ponovo, biti usmjerene na pomoć ugroženim porodicama u lokalnim zajednicama ili za jačanje kapaciteta pomenutih zajednica.

Podsjećamo da projekat  “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju” ima za cilj  jačanje kapaciteta 40 mladih lidera. Mladi lideri su Romi i Romkinje iz Bijeljine, Donjeg Vakufa, Prnjavora, Tuzle i Viteza/Travnika. Projekat je okrenut ka zastupanju i lobiranju za inkluziju i prava romske populacije, kroz izgradnju kapaciteta i mentorstvo njihovog rada. Stavlja se akcenat i na pokretanje konkretnih akcija u romskim zajednicama. Cilj je mobilizacija zajednice za povećanu inkluziju Roma i Romkinja u zajednicama u kojima žive.

Generalni cilj projekta je da doprinese jačanju aktera civilnog društva. Naravno, akcenat je na mlade Rome i Romkinje iz navedenih regija ili i šire iz cijele BiH,  koje se bave zaštitom političkih, građanskih, ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava romske populacije, najbrojnije i najugroženije kategorije stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz podršku i razvoj omladinskog romskog aktivizma. U njemu, mladi Romi i Romkinje, kroz edukaciju i brojne aktivističke inicijative aktivno učestvuju u jačanju inkluzije i participacije romskih predstavnika i romske populacije u sve aspekte djelovanja u zajednicama u kojima žive.

By | 2018-02-28T15:58:39+00:00 Februar 28th, 2018|Pocetna, Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares