U prvoj fazi realizacije projekta “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju” četvoro mladih Roma iz Bijeljine i troje iz Prnjavora, dobili su priliku da vode inicijative u svojoj lokalnoj zajednici. U Bijeljini, Fatima Džanić vodila je inicijativu pod nazivom “Jedno dijete, jedan osmjeh”. U okviru inicijative, Fatima je jednoj socijalnougroženoj porodici obezbjedila postavljanje prozora na kući uz pomoć firme D.o.o. Prizma iz Bijeljine. Takođe, u okviru ove inicijative, realizovana je akcija skupljanja namještaja za socijalnougrožene porodice.

Inicijativu pod nazivom “Ne prelazi put” realizovao je Sacmir Seferović. Radionice edukativnog sadržaja, u Dnevnom centru, održao je prof. Boris Lazarević iz auto škole „Semberija Transport“ Bijeljina. Na radionicama sa roditeljima prisustvovalo je njih dvadesetak, dok je na radionici za djecu prisustvovalo oko tridesetoro korisnika koji su bili oduševljeni načinom predavanja i samom temom.

Slično je u svojoj inicijativi uradila i Sanita Smajić. Sanitina inicijativa pod nazivom “Zdravlje na prvom mjestu” realizovana je u prostorijama Dnevnog centra. Glavni cilj inicijative bio je okupiti romkinje koju su djevojke ili mlade majke i razgovarati sa njima o seksualnoreproduktivnom zdravlju i načinima zaštite od polno prenosivih bolesti. Radionice je vodio ginekolog, doktor Darko Marković koji je na interesantan način obradio navedene teme.

Poslednju, ali ne i najmanje važnu, navodimo inicijativu Saše Mikače pod nazivom “Udahni punim plućima” . Ova inicijativa se fokusira na podizanje svijesti o važnosti čistoće naše okoline. U naselju Tombak dio ulice pretvoren je u ilegalnu deponiju gdje se baca otpad. Taj dio ulice je očišćen i čitava situacija prijavljena je u Komunalno preduzeće u Bijeljini. Nadamo se da će koraci preduzeti od strane Komunalnog preduzeća biti uspješni.

Kao što je realizovano u Bijeljini, tako je i u Prnjavoru uz pomoć partnerske organizacije “Romska djevojka-Romani ćej” . Troje mladih, Nenad Jeličić – “Podsticanje mladih na aktivizam” , Mira Kostecki – “Edukacija žena izloženih nasilju kroz druženje” i Dragan Novaković- “Forum Teatar” realizovali su inicijative’ u svojim lokalnim zajednicama u okviru istog projekta.

Podsjećamo da projekat “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju” ima za cilj jačanje kapaciteta 40 mladih lidera, Roma i Romkinja iz Bijeljine, Donjeg Vakufa, Prnjavora, Tuzle i Viteza/Travnika u zastupanju i lobiranju za inkluziju i prava romske populacije, kroz izgradnju kapaciteta i mentorstvo njihovog rada i pokretanje konkretnih akcija u romskim zajednicama u cilju mobilizacije zajednice za povećanu inkluziju Roma i Romkinja u zajednicama u kojima žive.

Generalni cilj projekta je da doprinese jačanju aktera civilnog društva, posebno mladih Roma i Romkinja iz navedenih regija ili i šire iz cijele BiH, koje se bave zaštitom političkih, građanskih, ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava romske populacije, najbrojnije i najugroženije kategorije stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz podršku i razvoj omladinskog romskog aktivizma, u kojem mladi Romi i Romkinje, kroz edukaciju i brojne aktivističke inicijative aktivno učestvuju u jačanju inkluzije i participacije romskih predstavnika i romske populacije u sve aspekte djelovanja u zajednicama u kojima žive. Drugi ciklus projekta kreće u petak obukom na Jahorini gdje će mladi Romi i Romkinje proći kroz načine pisanja inicijativa i novih 20 mladih ljudi će imati priliku da realizuje inicijative u svojim lokalnim zajedicama u Biljeljini, Tuzli, Prnjavoru, Vukosavlju,Donjem Vakufu, Vitezu i Travniku.