OBILJEŽEN SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DJEČIJEG RADA

Djeca u kandžama eksploatacije i dječijeg rada

Tamnu stranu unutrašnjeg svijeta djeteta kroje nedaće koje mu se nađu na putu do odrastanja i sazrijevanja. Ograđeno dvorište, koje treba da bude mjesto dječije radosti, zamjenila je ulica koja postaje mjesto dječije muke. Mjesto gdje djetinjstvo prestaje. Djeca u procesu dječijeg rada su djeca koja je navikla na ulične zore, hladne noći i dane bez cilja. Između njihovog djetinjstva i odrastanja stoje dvije tačke koje broje niz briga. To su obaveza i navika jednog djeteta čija su prava na srećno djetinjstvo narušena.

Praznik svjetskog nivoa

Svakog 12. juna ljudi širom svijeta udružuju se u borbi protiv dječjeg rada. Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada prvi put je obilježen 2002. godine. Međunarodna organizacija rada (MOR) s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječijeg rada bila je prva u tome. Ovaj dan okuplja mnogobrojne vlade, poslodavce i radničke organizacije, civilno društvo, kao i milione ljudi iz cijelog svijeta sa željom da se istakne stanje djece prisiljene na rad širom svijeta.

Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) nastoje zaštiti djecu od izloženosti radu, a zajedno s drugim međunarodnim instrumentima koji se odnose na dječija, radnička i ljudska prava, pružaju važan okvir za zakonodavstvo koje uspostavljaju nacionalne vlade. Što se tiče dječijeg rada, Konvencija MOR-a o minimalnoj starosti iz 1973. godine zahtijeva od država da u svojim zakonima preciziraju minimalnu starosnu granicu za zaposlenje koja ne bi smjela biti ispod starosti završetka obaveznog školovanja, odnosno ispod 15 godina.

Konvencija o najgorim oblicima iskorištavanja dječijeg rada

Konvencija o najgorim oblicima iskorištavanja dječjeg rada obavezuje članice da, uzimajući u obzir važnost obrazovanja u ukidanju dječjeg rada, preduzimaju djelotvorne i vremenski određene mjere kako bi:

  • spriječila angažovanje djece na najgorim oblicima dječjeg rada;
  • osigurala potrebnu i primjerenu direktnu pomoć za udaljavanje djece s najgorih oblika dječjeg rada i njihovu rehabilitaciju i integraciju u društvo;
  • osigurala pristup besplatnom osnovnom obrazovanju te, gdje god je to moguće i primjereno, i profesionalnu pomoć svoj djeci udaljenoj s najgorih oblika dječjeg rada;
  • identifikovala posebno ugroženu djecu i stupila u direktan kontakt s njima;
  • uzela u obzir posebne okolnosti u kojima se nalaze djevojčice.

Ciljevi održivog razvoja, koji su usvojeni od strane svjetskih lidera u 2015. godini, pozivaju globalnu zajednicu da preduzme hitne i efikasne mjere. Mjere za iskorjenjivanje prinudnog rada, okončanje modernog ropstva i trgovine ljudima te zabranu korištenja dječijih vojnika. Djeca koja su oslobođena dječijeg rada u stanju su u potpunosti ostvariti svoja prava na obrazovanje, slobodno vrijeme i zdrav razvoj, što predstavlja osnovu za širi socijalni i ekonomski razvoj te suzbijanje siromaštva.

Procjenjuje se da je blizu 215 miliona djece trenutno uključeno u rad i da više od polovine radi najgore poslove. Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika (NSPR) izvijestio je kako najnovije procjene ukazuju da je oko 127 miliona dječaka i oko 88 miliona djevojčica uključeno u dječiji rad, a blizu 74 miliona dječaka i blizu 41 milion djevojčica uključeno je u najgore oblike rada. Djeca radnici mogu biti izložena fizičkim, psihološkim ili moralnim patnjama koje prouzrokuju dugotrajne posljedice.

Otaharin u borbi protiv dječijeg rada

Zaposleni u Udruženju građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ vjeruju da svako dijete ima pravo na djetinjstvo, jer djeci pripada svijet, djeci pripada budućnost.  Zajedno smo naučili kako da čuvamo ljubav, kako da čuvamo mir, još uvijek učimo i nikad nećemo prestati.

Dječiji zadatak treba da bude školovanje, smijeh, ljubav i igra. Djeca treba da vjeruju u svoje snove, da budu rasterećena od briga i da rade ono što što ih čine srećnima.

U cilju gore navedenog, danas je u Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu obilježen  Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada. Djeca su uz igru sa našim volonterima naučila zašto se današnji dan obilježava i da je njihov glavni zadatak da budu to što jesu – djeca u svakom smislu te riječi.

dječijeg rada

dječijeg rada

By | 2018-06-12T17:58:40+00:00 Juni 12th, 2018|Vijesti, Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Shares